Chabbers spæde start hos Copenhagen School of Entrepreneurship

CSEs kontor

Copenhagen Business School (CBS) er et universitet med rigtig mange muligheder for unge iværksættere, og har man en god ide, er der mulighed for at sætte den i værk.

Vores idé med Chabber udsprang af vores egne erfaringer i hotel- og restaurationsbranchen. Vi opdagede, at det var utroligt svært for virksomhederne at skaffe midlertidig arbejdskraft til deres arrangementer og dette resulterede typisk i underbemanding, hvilket ofte lagde et kæmpe pres på de resterende medarbejdere. Derudover, oplevede vi som studerende på CBS, at det kunne være utroligt svært at have tid til at binde sig til et deltidsjob, da studierne fyldte meget. Dette opfattede vi som et generelt problem mellem vores medstuderende og hermed opstod ideen til vores online freelanceplatform, Chabber.

Vi ønskede en platform hvor man kunne forbinde virksomhedernes ønsker om ekstra personale, med de studerendes ønske om et fleksibelt studiejob, hvor man selv er herre over sine egne arbejdstimer.

Før vi lancerede Chabber skrev vi en ansøgning til Copenhagen School of Entrepreneurship (CSE), hvor vi pitchede vores ide til deres bestyrelse, som efterfølgende godkendte ideen. CSE er en inkubator stiftet af CBS, hvis formål er at støtte, vejlede og udvikle CBS studerendes nyopstartede virksomheder til at blive levedygtige. CSE bistår blandt andet med rådgivning, støtte i form af kontorfaciliteter, opbygning af netværk og organisationsudvikling.

I CSE er der nogle faser man som start-up kan blive en del af. Vi startede med at blive en del af deres ”proof of concept”-program, som er et tremåneders forløb, hvor man arbejder med ideen, sætter sig nogle generelle mål og får udarbejdet en prototype. Vi fik her muligheden for at deltage i workshops og sparre med en mentor.

Efterfølgende blev vi en del af ”proof og business”-programmet. Vi fik muligheden for at udvikle vores koncept, og vi skulle de næste 6 måneder forsøge at gøre Chabber til en forretning. Her skulle vi i gang med at aktivere markedet ved at sælge til og modtage feedback fra aktive brugere. Vi fik professionelle iværksættere sat til rådighed, mens vi samtidig kunne spare på udgifterne. Dette gav også adgang til åbne kontorfaciliter og en masse sparring fra CSE. Vi havde en utrolig god tid hos CSE, da vi mødte en masse lignende start-ups som alle var i samme situation som os. Tiden efter CSE, har været positiv og alle de værktøjer og erfaringer vi fik med har kun gjort, at vi står stærkere på markedet.

Det er en utrolig god håndsrækning fra CSEs side og en fed mulighed for at omgås andre ivrige studerende med gode ideer. Muligheden for at være innovativ, under gode forhold, og med kompetente sparring er en gave for studerende med gode ideer. Vi fik muligheden for at skabe en virksomhed med potentiale til at vokse sig større og gøre en mærkbar forskel samt forbedre bemandingsproblemet, men samtidig gøre det attraktivt og socialt ansvarligt overfor samfundet.

Se videoen som CSE lavede om os i den spæde start: Noter at navnet Chabs er blevet ændret til Chabber pga. sproglige misforståelser. http://cbsstartup.dk/cases/

Freelancing kan løse absurd ledighed

Vi taber som samfund, når vi ikke lykkedes med at forbinde talentfuld, ledig arbejdskraft med ubesatte jobmuligheder. Freelancing kan være løsningen på problemet.

Et absurd eksempel
Christian Scharffenberg er 32 år, holder en kandidatgrad fra Copenhagen Business School, og så har han i øvrigt 17 års erhvervserfaring. Christian er også fra Norge, og har siden han kom til Danmark for at studere haft svært ved at få foden ind på det danske arbejdsmarked. Det kan på mange måder virke absurd, når han efter at være blevet freelancer på Chabber, har modtaget en gennemsnitlig rating på 4,6/5 stjerner over 31 tjenerjob/-gigs. Dertil kommer kommentarer såsom Christian er et fantastisk menneske med god energi og massere af engagement”, og tilbud om fastansættelse. Christian er et pragteksempel på den værdi digitale arbejdsplatforme kan skabe for det danske arbejdsmarked.

En win-win-win-situation
De digitale freelanceplatforme gør job, der tidligere blev ineffektivt distribueret, tilgængelige for alle online. Der er der fordele i for både Christian, danske virksomheder og Danmark. For Christian nedbringes den store udfordring, der ligger i at have et begrænset netværk, og det bliver i stedet et spørgsmål om de kompetencer, han som arbejdstager besidder. Virksomheder der før har sgu bruge timevis på at finde bemanding, får med få klik adgang til topkompetent arbejdskraft. Til sidst, modtager Danmark skatteindtægter, som højst sandsynligt var gået tabt ellers. Det tillader vi os at kalde en win-win-win situation.

Vi er stolte over at aktivere oversete kompetencer som Christian, og ser frem til at kunne fortælle flere succeshistorier i fremtiden.

Du har helt sikkert en holdning, men forstår du udfordringen ved digitale arbejdsplatforme?

Diskussioner om digitale arbejdsplatforme såsom f.eks. Uber er blevet folkeeje i Danmark. Holdningerne er mange, men hvad er egentligt essensen af problemstillingen? 

Essensen af problemet
På det danske arbejdsmarked kan man enten være ansat eller selvstændig. Problemet er, at de omdiskuterede platforme opererer i en gråzone herimellem. En gråzone der juridisk set ikke eksisterer. Det er med andre ord uklart, om brugerne på platformene er selvstændige freelancere eller almindelige ansatte/vikarer. Fortolkningen af arbejdsforholdet kan give store konkurrencefordele til freelanceplatformene. Vi illustrerer hvordan nedenfor med et simpelt eksempel fra www.chabber.com.

Et eksempel
Da vi lancerede Chabber, var vores produkt en digital tjenerbooking-platform, hvis juridiske setup kunne sammenlignes med f.eks. Uber. Ved at anskue vores tjenere som freelancere, fralagde vi os som virksomhed ethvert arbejdsgiveransvar. Der var dermed ikke krav til os om, at skulle sikre feriepenge, pension, forsikringer, indbetaling af skat mv. I praksis betød det, at vi kunne levere en langt billigere ydelse end vores konkurrenter, da vores omkostninger ganske enkelt var lavere.

Freelanceplatformen i dansk kontekst
Det blev dog en lang, sej kamp med et dansk arbejdsmarked reguleret af fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer. Som Lizette Risgaard (formand i LO) fremhæver i Jyllands-Posten (link) indså vi at det først bliver, når der kommer ordnede forhold, at forbrugerne rigtig vil tage forretningsmodellen til sig”. Rigtigt nok, oplevede vi, at ved at leve op til ansvaret som arbejdsgiver, blev vores adgang til kunder langt nemmere, og samtidig sænkede arbejdsmarkedets parter deres parader.

Med ovenstående i mente, mener vi, at det er på tide, at den offentlige debat begynder at tage højde for, at det er muligt at iværksætte digitale arbejdsplatforme i det danske arbejdsmarked, som sikrer ordnede arbejdsforhold, og samtidig har et sundt forretningsgrundlag. Det er med Jonathan Løws ord på tide, at vi dæmper debatten omkring at omstrukturere arbejdsmarkedet, så det passer på en ny forretningsmodel, og i stedet begynder at bygge socialt bæredygtige digitale arbejdsplatforme (link).

Den digitale arbejdsplatform bør tage mere ansvar

Der er i stigende grad fokus på digitale arbejdsplatforme, og de seneste par dage har der været opmærksomhed på emnet fra flere medier, herunder DR. Her bliver det flaget at et nyt forskningsprojekt viser, hvordan 42.000 danskere i dag benytter en digital platform. Anna Ilsøe, der forsker i området, fremhæver hvordan det primært er unge, og folk der har haft svært ved at få fodfæste på det danske arbejdsmarked, som benytter de digitale formidlingstjenester. Samtidig fremhæves det, at brugerne på arbejdsplatformene ikke er ansat nogen steder, og derfor bl.a. selv er ansvarlige for SKAT. Hos Chabber mener vi, at der er behov for en anderledes model, der sikrer de unge og nye på arbejdsmarkedet.  

Der er behov for sikkerhed
Blandt de 3.555 freelancere på www.chabber.com er ca. 70% studerende, og her finder vi både gymnasie-, erhvervs- og universitetsstuderende på kandidatniveau. De søger fleksibilitet og supplerende indkomst, og det kan de få ved at tage job i hotel- og restaurationsbranchen som ”Chabbere”. Mange af jobbene på vores platform, som f.eks. tjener, bartender og receptionist, ligger om aftenen og i weekender, hvilket stemmer godt overens med et studieliv, og samtidig lader vi det være op til freelancerne, at vælge hvor og hvornår de vil arbejde. En stor del af vores brugere har flere års erhvervserfaring, men vi har også eksempler på brugere, som har brugt vores digitale platform til at komme ind på arbejdsmarkedet. De er glade for at have en fleksibel adgang til arbejdsmarkedet, og stiller derfor sjældent spørgsmålstegn ved arbejdsforholdet. Derfor mener vi, at vi skal tænke lidt længere for dem.

En dansk model for digitale platforme
Med Chabber forsøger vi at komme med et dansk bud på en digital arbejdsplatform. Da Chabber blev stiftet (dengang Chabs), var konceptet meget lig andre danske freelanceplatforme. Platformen forbandt hotel- og restaurationsvirksomheder, med personer der vil have et fleksibelt arbejdsliv. Chabber etablerede kontakten, men påtog sig ikke et ansvar. Vi fandt hurtigt ud af, at dette ikke var en optimal løsning i det danske arbejdsmarked. Gennem dialog med fagforeninger og brancheorganisationer (herunder LO, 3F, HORESTA, HK mv.), blev det klart, at reguleringen i det danske arbejdsmarked stiller større krav til digitale platforme sammenlignet med f.eks. USA. Derfor er Chabber et bud på et alternativ til den ”klassiske” freelanceplatform. Vores koncept og teknologi ligner på mange måder andre arbejdsplatformes, men juridisk er vi mere at sammenligne med vikarbureauer, hvorfor vi også varetager indberetning til SKAT, udbetaler feriepenge mv.

Vi er glade for, at offentligheden begynder at få øje på de digitale platforme, og glæder os til at følge udviklingen på tæt hold.

Hør mere om arbejdsplatforme i TV Avisen på DR1, her, og læs om Anne Ilsøes og Louise Weber Madsens forskning i digitale platforme, her.

Freelanceplatforme skaber et naturligt match mellem virksomheder og studerende

Med et eksempel fra fodboldlandskampen mellem Danmark og Polen i september 2017, giver vi i dette indlæg et eksempel på de muligheder, freelanceplatforme skaber for både virksomheder og arbejdstagere i hotel- og restaurationsbranchen.

Mange dage er der fuldt hus hos Danmarks nationalstadion, Parken, men der kan ikke være fodboldkampe, koncerter osv. hver dag. Det stiller krav til AirGroup, som står for alt F&B i parken, og deres tjenerteam. Nogle dage har de behov for nul tjenere, andre dage har de +60 tjener job. Der er altså et enormt behov for fleksibilitet.

Andre steder i Danmark sidder der tusindvis af studerende med snuderne i diverse bøger. Deres SU sikrer dem tag over hovedet og mad på bordet, men de har et behov for ekstra indkomst, hvis livet skal forsødes lidt. Derfor har de brug for et fleksibelt studiejob.

AirGroup og de studerende formår at løse det her behov via vores freelanceplatform. AirGroup gik 7 dage inden kampen mellem Danmark og Polen i september ind på www.chabber.com’s digitaliserede tjenerbooking. Her postede de 20 tjener job, og nåede ud til 2.467 freelancere i Københavnsområdet. Blandt de 2.467 freelancere sad der 44 studerende, som var 100% klar på et job som tjener med tårnhøj stemning. AirGroup bekræftede, med et par klik, de 20 bedste nogle dage senere, og stod kampklar da slaget skulle slås.

Ovenstående illustrerer hvordan virksomheder med behov for fleksibel arbejdskraft med fordel kan leje tjenere og andet personale via freelanceplatforme, og derigennem nyde godt af de studerendes behov for fleksibilitet, og samtidig give dem nogle fantastiske oplevelser og jobmuligheder.

Da rekruttering i hotel- og restaurationsbranchen startede sin digitalisering

Freelancing er ved at blive et velkendt begreb i Danmark, og nu også i hotel- og restaurationsbranchen. I dette indlæg fortæller vi, hvordan vi vil bruge denne blog til at dele ud af vores viden og erfaringer som freelanceplatform i hotel- og restaurationsbranchen.

Måden vi ansætter og arbejder på er ved at ændre sig. Rekrutteringsdirektør i australske freelancer.com beskriver udviklingen således:

“Vores bedsteforældre havde ofte det samme job i hele deres arbejdsliv, mens vores forældres generation ofte havde deres job i 10 til 15 år af gangen. I dag er det ret godt klaret, hvis du har det samme job i tre eller fire år, og jeg tror, at vi vil se, at ansættelsesperioderne vil blive kortere og kortere for hver eneste generation.” Link.  

Hos Chabber mærker vi også udviklingen. Vi lancerede for godt et år siden vores online tjenerbooking, der på daværende tidspunkt blev brugt af et fåtal af små restauranter, der lejede en tjener i ny og næ. I dag, et års tid senere, har vi 210 hoteller, eventbureauer og restauranter, der tilbyder job som tjener, bartender, runner, køkkenmedhjælper og receptionist til over 3.500 danske freelancere. Vi har med andre ord en plads på forreste række til at opleve hvordan rekruttering i hotel- og restaurationsbranchen digitaliseres.

De oplevelser vi får gennem, mener vi bør deles. Derfor vil vi med vores blog fortælle om de muligheder digitaliseringen bringer til virksomheder og freelancere i hotel- og restaurationsbranchen. Så følg med for vi er kun lige begyndt!