Chabbers spæde start hos Copenhagen School of Entrepreneurship

Mangel på arbejdskraft i Hotel og Restaurations branchen skabte ideen til iværksætter drømmen Chabber.  Copenhagen Business School (CBS) er et universitet med rigtig mange muligheder for unge iværksættere, og har man en god ide, er der mulighed for at sætte den i værk. 

Vores idé med Chabber udsprang af vores egne erfaringer i hotel- og restaurationsbranchen. Vi opdagede, at det var utroligt svært for virksomhederne at skaffe midlertidig arbejdskraft til deres arrangementer og dette resulterede typisk i underbemanding, hvilket ofte lagde et kæmpe pres på de resterende medarbejdere. Derudover, oplevede vi som studerende på CBS, at det kunne være utroligt svært at have tid til at binde sig til et deltidsjob, da studierne fyldte meget. Dette opfattede vi som et generelt problem mellem vores medstuderende og hermed opstod ideen til vores online freelanceplatform, Chabber. https://www.chabber.com/

Vi ønskede en platform hvor man kunne forbinde virksomhedernes ønsker om ekstra personale, med de studerendes ønske om et fleksibelt studiejob, hvor man selv er herre over sine egne arbejdstimer.

Før vi lancerede Chabber skrev vi en ansøgning til Copenhagen School of Entrepreneurship (CSE), hvor vi pitchede vores ide til deres bestyrelse, som efterfølgende godkendte ideen. CSE er en inkubator stiftet af CBS, hvis formål er at støtte, vejlede og udvikle CBS studerendes nyopstartede virksomheder til at blive levedygtige. CSE bistår blandt andet med rådgivning, støtte i form af kontorfaciliteter, opbygning af netværk og organisationsudvikling.

I CSE er der nogle faser man som start-up kan blive en del af. Vi startede med at blive en del af deres ”proof of concept”-program, som er et tremåneders forløb, hvor man arbejder med ideen, sætter sig nogle generelle mål og får udarbejdet en prototype. Vi fik her muligheden for at deltage i workshops og sparre med en mentor.

Efterfølgende blev vi en del af ”proof og business”-programmet. Vi fik muligheden for at udvikle vores koncept, og vi skulle de næste 6 måneder forsøge at gøre Chabber til en forretning. Her skulle vi i gang med at aktivere markedet ved at sælge til og modtage feedback fra aktive brugere. Vi fik professionelle iværksættere sat til rådighed, mens vi samtidig kunne spare på udgifterne. Dette gav også adgang til åbne kontorfaciliter og en masse sparring fra CSE. Vi havde en utrolig god tid hos CSE, da vi mødte en masse lignende start-ups som alle var i samme situation som os. Tiden efter CSE, har været positiv og alle de værktøjer og erfaringer vi fik med har kun gjort, at vi står stærkere på markedet.

Det er en utrolig god håndsrækning fra CSEs side og en fed mulighed for at omgås andre ivrige studerende med gode ideer. Muligheden for at være innovativ, under gode forhold, og med kompetente sparring er en gave for studerende med gode ideer. Vi fik muligheden for at skabe en virksomhed med potentiale til at vokse sig større og gøre en mærkbar forskel samt forbedre bemandingsproblemet, men samtidig gøre det attraktivt og socialt ansvarligt overfor samfundet.

Se videoen som CSE lavede om os i den spæde start: Noter at navnet Chabs er blevet ændret til Chabber pga. sproglige misforståelser. http://cbsstartup.dk/cases/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *